REGÁLY MONTOVANÉ: NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Na rovnou horizontální plochu položte vedle sebe čtyři stojiny.
2. Vložte příčnou spojovací lištu do první drážky od zahnutého okraje stojiny.
3. Stejným způsobem vložte druhý konec příčné spojovací lišty do druhé stojiny paralelně s první.
4. Do spodních částí stojin zasuňte spojovací lištu s patkami.
5. Vzniklý rám, tvořený dvěma stojinami, spojenými v horní části příčnou spojovací lištou a ve spodní části spojovací lištou s patkami postavte vertikálně, přizvedněte a jemně sklepněte o podlahu. Dojde k úplnému dosednutí (dorazu) lišty s patkami do stojin.
6. Sestavte ještě jeden stejný rám.
7. Zvolte výšku uložení polic a osaďte na oba rámy úchyty polic ve stejné výši
8. Postavte oba rámy vertikálně, osazenými úchyty poli proti sobě ve vzdálenosti délky police. Nasaďte spodní stranu police na úchyty na doraz a potom silou natlačte na horní stranu police do úplného dosednutí. Osaďte všechny police na požadované výšce.
9. Osazení pevnostní spojnice. Ta je tvořena dvěma dlouhými pruty (s pravými a levými úchyty), dvěma krátkými pruty (s pravými a levými úchyty) a dvěma napínáky.
PAMATUJTE: * pevnostní spojnice se osazuje na zadní straně regálu.
- vložte úchyty spojnice do otvorů čel protilehlých spárovaných stojin ve stejné výšce a menší část spojnice zahákněte úhlopříčně. Pro napnutí spojnice zašroubujte napínáky.
Poznámka: * všechny police (kromě spodní) lze libovolně přestavovat po celé výšce. * při montáži několika regálů v řadě se police upevňují na jednom rámu ze dvou stran, jednak ve stejné výšce nebo i v různých výškách).


Pozor: zátěž na polici záleží na poloze první police

Tento poměr je uveden v tabulce:

Poloha první police, mm 300 400 500 600 700 800 900 1000
Přípustná zátěž rámu, kg 1800 1700 1600 1450 1300 1150 950 700
Pamatujte: Při montáži regálu se svislost stojin nastavuje napnutím nebo uvolněním pevnostních spojnic.
Pokud jste dodrželi instrukce, podařil se Vám regál jako na následujícím obrázku.

ZPĚT