REGÁLY MONTOVANÉ S NOSNÝMI PŘÍČKAMI: NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Na rovnou horizontální plochu položte vedle sebe čtyři stojiny.
2. Vložte příčnou spojovací lištu do první drážky od zahnutého okraje uprostřed délky stojiny.
3. Stejným způsobem vložte druhý konec příčné spojovací lišty do druhé stojiny paralelně s první.
4. Do spodních i horních částí stojin zasuňte spojovací lištu s patkami.
5. Vzniklý rám, tvořený dvěma stojinami, spojenými uprostřed příčnou spojovací lištou a ve spodní i horní části spojovací lištou s patkami postavte vertikálně, přizvedněte a jemně sklepněte o podlahu. Po přetočení rámu o 180° sklepněte o podlahu i druhý konec rámu. Dojde k úplnému dosednutí (dorazu) lišty s patkami do stojin.
6. Sestavte ještě jeden stejný rám.

7. Zvolte výšku uložení nosníku. Zasuňte úchyty nosníku do otvorů čelních stran protilehlých spárovaných stojin ve stejné výšce (nosníky lze upevnit v různých výškách) a poté silou zatlačte na kraj nosníku do úplného dosednutí.


8. Spojte dva nosníky na stejné úrovni spojovací lištou nosníků. Postup opakujte ve všech ostatních úrovních.

9. Osaďte fixátory policových desek na nosníky. Pro každou polici osazujeme 4 fixátory.
10. Na nosníky osaďte policové, překližkové desky. Desky se vkládají do fixátorů policových desek, které zabraňují nežádoucímu pohybu desky.

ZPĚT