REGÁLY ŠROUBOVANÉ: NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Na rovnou horizontální plochu položte vedle sebe čtyři stojiny.

2. Na stojiny připevněte na jeden konec, pomocí šroubů, podložek a matic patky.

3. Na každou stojinu se osazují čtyři pevnostní růžky. Dva na úrovni spodní a dva na úrovni horní police.

4. K pevnostním růžkům upevněte upevněte spodní a horní police a ve vámi zvolené vzdálenosti, mezi spodní a horní policí, upevněte přímo ke stojinám zbylé police.

5. Shora na police stejným způsobem upevněte zbylé dvě stojiny.
6. Regál postavte vertikálně na rovnou plochu.
7. Pomocí olovnice nebo vodováhy srovnejte stojiny do přesné vertikální polohy.
8. !!! Pomocí montážních klíčů utáhněte všechny spoje.
Pro maximální využití nosnosti konstrukce je nutné dodržet následující doporučení:

- Zatížení na policích regálu je třeba rozmísťovat rovnoměrně, se snižováním zatížení ve směru zdola nahoru (největší zatížení na spodních policích, malé zatížení na horních).
- Vzdálenosti mezi policemi regálu volit stejné nebo zvětšující se ve směru zdola nahoru.
- Vzdálenost mezi policemi ve spodní části regálu by měla být maximálně 500 mm.

ZPĚT